Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lubiewo

Kolorowy pasek

Lubiewo - internet - edukacja


Lubiewo – Internet – Edukacj@

Gmina Lubiewo złożyła projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion pn. Lubiewo – Internet – Edukacj@, który obecnie znajduje się na etapie oceny merytorycznej.
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubiewo przez zapewnienie: dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 650 gospodarstw domowych i jednostek podległych tj. szkół, świetlic, bibliotek.
Planowane działania mają na celu zwiększenie dostępu do Internetu w okresie realizacji i trwałości projektu wśród osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, gospodarstw domowych, które spełniają kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej systemu świadczeń rodzinnych, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodziców samotnie wychowujących dzieci. W sumie projekt obejmie ok. 1 gospodarstw domowych w gminie.
Projekt nie tylko przewiduje zapewnienie dostępu do Internetu, dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ale również zapewnione zostaną także podstawowe szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu.
Ponadto w ramach projektu przewidziane jest również zapewnienie obsługi publicznych punktów dostępu do Internetu.
W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w nowoczesne pracownie internetowe
Cyfrowe szkoły w naszej gminie cechować się będą:
? Zapewniony będzie dostęp do sieci i Internetu w pracowniach tematycznych za pośrednictwem okablowania strukturalnego lub sieci radiowej (konstrukcja budynków szkół – żelbeton) uniemożliwia w pełni zastosowanie technologii radiowej);
? Każda sala wyposażona w urządzenie dostępowe – laptop, komputer lub terminal;
? Każda pracownia tematyczna wyposażona w tablicę interaktywną, głośniki, wizualizer.

Projekt „Lubiewo – Internet – Edukacj@” – uwzględnia również zorganizowanie PIAP – pełniącego rolę pracowni komputerowej w m.  Klonowo z której korzystać będą uczniowie „Małej Szkoły” w Klonowie – bez realizacji projektu samorząd nie mógłby zrealizować takiego zadania.
Projekt zakłada uzyskanie dofinansowania  w 85 %  ze środków Unii Europejskiej.

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie
Województwa  Kujawsko-Pomorskiego

Gminna Lubiewo jest partnerem projektu   "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", który realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion. Celem tego przedsięwzięcia jest likwidowanie wykluczenia cyfrowego na terenie naszego województwa poprzez zapewnienie dostępu do Internetu, technologii informacyjnych i wiedzy osobom podlegającym wykluczeniu.
Projektem objęte zostaną następujące grupy docelowe: gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w tym niewidome).
W ramach projektu zostanie dostarczony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zapewniony zostanie dostęp do Internetu, zapewnione zostaną także podstawowe szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu.

Po przeprowadzonej rekrutacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rekomendowano 8 rodzin do otrzymania wsparcia w zakresie otrzymania sprzętu komputerowego i zapewnienia dostępu do Internetu, kolejne 3 rodziny zostały rekomendowane tylko do zapewnienia dostępu do Internetu. Na liście rezerwowej projektu z gminy Lubiewo znalazły się  2 rodziny.


Infostrada Kujaw i Pomorza

Gmina Lubiewo jest partnerem kolejnego projektu, którego głównym celem jest budowa społeczeństwa informacyjnego pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza”.  Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Będzie to możliwe dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.

Rezultatem realizacji projektu będzie spełnienie wymogów wynikających z rozporządzeń do „Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne”.
Projekt ten realizowany będzie w dwóch podstawowych obszarach:
- e-Administracja,
- System Informacji Przestrzennej.

Nadrzędnym celem projektu jest wspieranie trwałego i zrównoważonego rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego, uzyskiwanego przez szerokie udostępnianie oraz właściwe stosowanie informacji o obiektach, procesach i zjawiskach istniejących, projektowanych lub prognozowanych w ich przestrzennym odniesieniu do tego regionu.
Projekt realizowany jest w ramach porozumienia Urzędu Marszałkowskiego i samorządów lokalnych oraz inne podmioty zainteresowane rozwojem regionu. Stworzona zostanie w ten sposób struktura będąca podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt swoim zasięgiem obejmuje ok.  160 jednostek samorządu terytorialnego Kujaw i Pomorza. W ramach Projektu uruchomiona zostanie platforma internetowa (portal), na której będą udostępniane różnorodne pakiety elektronicznych usług. Portal jako narzędzie posłuży do błyskawicznej i interaktywnej komunikacji pomiędzy urzędami i obywatelami. Umożliwi to w szczególności szybkie i sprawne załatwianie spraw urzędowych zdalnie. Integralną częścią platformy będą systemy generowania i obiegu dokumentów wspierające procesy obsługi spraw/procesów wewnątrz urzędów.

W projekcie duży nacisk położony zostanie na optymalne wykorzystanie istniejących zasobów infrastruktury technologicznej (w tym szerokopasmowej sieci zbudowanej przez K-PSI Sp. z o.o.) jak również upowszechnienie i standaryzację wykorzystania podstawowych środków komunikacji elektronicznej np. poczty elektronicznej, usług WWW, podpisu elektronicznego etc. W realizacji projektu od strony technologicznej wykorzystane zostaną nowoczesne rozwiązania inżynierii oprogramowania. Całość tych działań ma zapewnić stopniowy i zrównoważony rozwój systemu czyli ułatwić również intuicyjne poruszanie się w nim wszystkim uczestnikom platformy, zaś kolejne moduły (usługi) będą dodawane w możliwie krótkich przedziałach czasowych.

Projekt jest powiązany z:
- wdrażanym obecnie projektem współfinansowanym ze środków unijnych a dotyczącym budowy regionalnej informacyjnej sieci szerokopasmowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim,
- projektem „Rozwój infrastruktury ICT"
- projektem „eUsługi-eOrganizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”

W ramach niniejszego projektu w 2011 r. Urząd Gminy w Lubiewie otrzymał już serwer. Trwają już przygotowania infrastruktury do uruchomienie wideokonferencji. Nastąpi też synchronizacja i wdrożenie systemów umożliwiający elektroniczny obieg dokumentów w skali województwa.

         Łucja Koniarska
         Kierownik Referatu Spraw                     
       Obywatelskich i Obrony Cywilnej

 

Metadane

Źródło informacji:Kuffel Paulina
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kuffel Paulina
Data wprowadzenia:2011-12-30 14:24:49
Opublikował:Kuffel Paulina
Data publikacji:2011-12-30 14:26:43
Ostatnia zmiana:2011-12-30 14:27:22
Ilość wyświetleń:3073

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij