Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Lubiewo

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o XXX Sesji RG w Lubiewie

Zawiadamiam, że w dniu  25 maja 2017 r. o godz. 9:00  w sali Urzędu Gminy Nr 18 odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy w Lubiewie.

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                    /-/  Mirosław Winowiecki

 

Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy 

 

1.    Otwarcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Lubiewo.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad-quorum.

3.    Zgłoszenie propozycji zmian do porządku obrad XXX Sesji Rady Gminy Lubiewo.               

4.    Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.

5.    Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.    Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.                                             

7.    Interpelacje i zapytania radnych.

8.    Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r. oraz udzielenie absolutorium  Wójtowi Gminy Lubiewo.                                                                                                 

      Zapoznanie się z :

        ·Opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubiewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016r. wraz z informacją  o stanie mienia Gminy.    

        ·Opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej.                             

        ·Opinią Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczącej zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Lubiewo.                                                      

9.    Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubiewo za 2016r.                                            

10. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi absolutoriom z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 r.                                                                                                            

11. Podjęcie uchwały w sprawie:zmiany uchwały Nr XXVI/186/2017 z dnia 02.02.2017r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego.                         

12. Podjęcie uchwały w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiewo.     

13. Podjęcie uchwały w sprawie:zmian budżetu gminy na 2017 r.                                            

14. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia w roku budżetowym 2017 kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego.                                                            

15. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.                                                                                                                    

16. Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym.                                                                                        

17. Podjęcie uchwały w sprawie:zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Lubiewo.                                        

18. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet  dla sołtysów Gminy Lubiewo.                                                                                                          

19. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia Wójtowi Gminy Lubiewo uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Lubiewo.

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na sesji oraz w okresie międzysesyjnym.

21.  Wolne wnioski, zapytania radnych i informacje.

22. Zakończenie XXX sesji Rady Gminy.

Metadane

Źródło informacji:Zemke Barbara
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zemke Barbara
Data wprowadzenia:2017-05-11 10:46:58
Opublikował:Zemke Barbara
Data publikacji:2017-05-11 10:52:03
Ostatnia zmiana:2017-05-11 10:52:04
Ilość wyświetleń:357

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij